Viện cây ăn quả

https://sofri.org.vn


PHÒNG THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ, NÔNG SẢN VÀ MÔI TRƯỜNG

GIỚI THIỆU CHUNG
Phòng thí nghiệm trung tâm bao gồm 09 phòng chức năng chính:
   1) Phòng tiếp nhận và lưu mẫu;
   2) Phòng xử lý mẫu;
   3) Phòng phân tích các chỉ tiêu hóa lý;
   4) Phòng thí nghiệm vi sinh;
   5) Phòng phân tích nguyên tố;
   6) Phòng thí nghiệm sinh học phân tử;
   7) Phòng chẩn đoán sinh vật gây hại;
   8) Phòng thí nghiệm bảo quản sau thu hoạch;
   9) Phòng phân tích, kiểm nghiệm đất, phân bón.

CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH

   P Các chỉ tiêu thành phần cơ giới đất, các yếu tố dinh dưỡng và kim loại nặng, vi sinh vật trong đất, trong nước;
   
P Thành phần và chất lượng phân bón (bao gồm thành phần đa trung lượng và vi lượng);
   
P  Các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa và chất lượng rau quả, một số nông sản khác;
   
P Dư lượng thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ, lân hữu cơ, Carbamat, các thuốc thuộc nhóm Cúc tổng hợp và thuốc sinh học phổ biến;
   
P Dư lượng các độc tố vi sinh vật;
   
P Chẩn đoán, giám định sinh vật gây hại cây trồng.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây