Thông tin khoa học Phòng trừ sâu bệnh hại Xem chi tiết

Quản lý dịch hại chính gây hại giai đoạn xoài ra hoa

         Rầy bông xoài                                               Bẫy vàng thu hút rầy bông xoài

 

                         Triệu chứng gây hại của bọ trĩ trên hoa và trái

 

                                                Bệnh thán thư trên hoa và quả non

 SOFRI

 

 

 

 

Tin cùng mục Phòng trừ sâu bệnh hại