Thông tin khoa học Phòng trừ sâu bệnh hại Xem chi tiết

Quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên nhãn

Hình: Mô hình vườn nhãn Edor áp dụng quản lý dịch hại theo IPM

Hình: Treo bẫy đèn trong vườn nhãn

 SOFRI

 

Tin cùng mục Phòng trừ sâu bệnh hại