Thông tin khoa học Xem chi tiết

Nghiên cứu xác định thành phần loài sâu đục trái mới gây hại trên chôm chôm và biện pháp quản lý hiệu quả, an toàn tại Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Ngày 02/02/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang (Sở KH&CN), Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu xác định thành phần loài sâu đục trái mới gây hại trên chôm chôm và biện pháp quản lý hiệu quả, an toàn tại Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang" với sự chủ trì của ông Dương Văn Bon, Giám đốc Sở KH&CN.

Đề tài thuộc lĩnh vực Nông – lâm – ngư nghiệp, do TS. Trần Thị Mỹ Hạnh làm chủ nhiệm đề tài với sự chủ trì của Viện Cây ăn quả miền Nam.

Đề tài được thực hiện nhằm hướng tới các mục tiêu sau:

- Mục tiêu tổng quát: Tìm ra các giải pháp quản lý, xây dựng mô hình và quy trình quản lý tổng hợp hiệu quả sâu đục trái chôm chôm ở Tiền Giang.

Mục tiêu cụ thể: Xác định đặc điểm sinh học của sâu đục trái mới gây hại trên chôm chôm và  tìm các biện pháp quản lý hiệu quả sâu đục trái trên chôm chôm như biện pháp canh tác, biện pháp hóa học và sinh học trong quản lý sâu đục trái gây hại trên chôm chôm; Xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp hiệu quả sâu đục trái gây hại trên chôm chôm.

Sau thời gian nghiên cứu, thực nghiệm trên các vườn chôm chôm của hai hộ nông dân tại Cai Lậy, nhóm nghiên cứu Đề tài đã xây dựng được một quy trình quản lý tổng hợp sâu đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Tiền Giang. Kết quả ghi nhận được 5 loài sâu đục trái gây hại trên trái chôm chôm Java ở xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (loài Tirathaba sp., Conogethes  punctiferalis và Nacoleia octasema thuộc họ Pyralidae, loài Conopomorpha sinensis thuộc họ Gracillariidae và loài Deudorix epijarbas thuộc họ Lycaenidae). Trong đó, loài sâu đục trái mới Tirathaba sp. xuất hiện rất phổ biến chiếm tỷ lệ 81,6% và gây hại nghiêm trọng trên cây chôm chôm.

Đề tài đã được Hội đồng nhận xét hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đánh giá xếp loại Xuất sắc và chuyển giao cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang ứng dụng kết quả.

(Nguồn http://skhcn.tiengiang.gov.vn)

Tin cùng mục Thông tin khoa học