Thông tin khoa học Phòng trừ sâu bệnh hại Xem chi tiết

Kết quả nghiên cứu Quản lý bệnh thối rễ, chết cành cây vú sữa và giải pháp kỹ thuật quản lý

Trong những năm gần đây dịch bệnh thối rễ, khô cành cây vú sữa đang là vấn đề nan giải, gây thiệt hại đáng kể vì triệu chứng rất khó phát hiện do nằm ở vị trí cổ rễ hoặc dưới mặt đất. Nông dân chưa tiếp cận thông tin về nguyên nhân gây bệnh cũng như các giải pháp phòng trừ hữu hiệu bệnh này. Tình hình nhiễm bệnh ngày càng tăng và việc xử lý sớm vụ dẫn đến các vườn cây vú sữa ngày càng cằn cỗi dần, làm giảm năng suất nghiêm trọng, thậm chí gây chết cây.

Kết quả nghiên cứu ghi nhận một số nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến bệnh bao gồm:

- Vườn già cỗi, cây vươn cao và quản lý tán cây chưa phù hợp.

- Giữ mực nước mương vườn quá cao, không khơi thông nguồn nước trong mùa mưa.

- Thiếu tiếp cận thông tin về nguyên nhân gây bệnh.

- Việc sử dụng phân bón và thuốc BVTV còn phụ thuộc nhiều vào đại lý.

- Sử dụng phân hữu cơ/ hữu cơ vi sinh và vôi trong nông nghiệp với liều lượng thấp.

+ Xử lý ra hoa sớm vụ liên tục trong điều kiện cây già cỗi, nhiễm bệnh. Biện pháp xử lý ra hoa hiện tại cũng đã tác động tiêu cực đối với sức khỏe của cây và thúc đẩy bệnh có cơ hội phát triển mạnh.

+ Tiến hành phòng trừ chậm trễ, biện pháp phòng trừ đơn lẻ, thiếu đồng bộ, biện pháp trẻ hóa thiếu triệt để do đó hiệu quả áp dụng các biện pháp phòng trừ mang lại rất thấp.

+ Sự cố mặn xâm nhập trong năm 2016 cũng góp phần làm vườn vú sữa trở nên nhanh suy kiệt.

+ Mật số tuyến trùng gây hại rễ hiện diện trong đất có khuynh hướng phát triển mạnh.

Các giải pháp kỹ thuật

*Giải pháp trước mắt

- Cần có cuộc khảo sát, đánh giá và phân loại diện tích nhiễm bệnh nặng, nhiễm trung bình, nhiễm nhẹ, chất lượng đất, để từ đó có những giải pháp thích hợp theo từng điều kiện cụ thể.

- Phối hợp với Viện Cây ăn quả miền Nam, chi cục Trồng trọt và BVTV, khuyến nông… xây dựng các tài liệu kỹ thuật và tổ chức tập huấn, hội thảo để cung cấp thông tin rộng rãi cho người dân.

- Đối với nhà vườn, kiểm tra vườn thường xuyên để có thể phát hiện sớm nhất bệnh thối rễ trên cây vú sữa nhằm có biện pháp quản lý kịp thời và thích hợp, đồng thời tuân thủ đầy đủ quy trình quản lý tổng hợp bệnh.

*Giải pháp lâu dài

- Thu thập, bảo tồn và nghiên cứu đánh giá, sử dụng gốc ghép chống chịu bệnh, mặn từ nguồn giống sẳn có của địa phương.

-  Ban hành tiêu chuẩn chất lượng cây giống, cây sử dụng làm gốc ghép phục vụ công tác sản xuất giống chất lượng.

- Khơi thông hệ thống thủy lợi nội đồng để cải thiện chất lượng nguồn nước tưới, đầu tư cống đập ngăn mặn và trữ nước ngọt phục vụ cho nhu cầu tưới nước trong mùa khô.

-  Hỗ trợ xây dựng khu vực thí điểm trồng mới áp dụng kỹ thuật quản lý tán hợp lý, sử dụng gốc ghép, thiết kế vườn,… và áp dụng các giải pháp quản lý tổng hợp bệnh bền vững.

-  Đề xuất chính sách hỗ trợ nông dân trong cải tạo vườn, đầu tư trồng mới vườn cây vú sữa (hỗ trợ một phần/miễn phí cây giống tốt, vay vốn lãi suất thấp ít nhất trong 3 năm đầu,..).

ThS. Nguyễn Thành Hiếu, TS. Nguyễn Văn Hòa

Viện Cây ăn quả miền Nam

 

 

Tin cùng mục Phòng trừ sâu bệnh hại