Tin tức - Sự kiện Xem chi tiết

Ban hành Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora hại sầu riêng

Để chủ động chỉ đạo công tác BVTV trên sầu riêng, Cục Bảo vệ thực vật tổng hợp kinh nghiệm phòng chống bệnh ở các vùng trồng sầu riêng chủ lực trên cả nước xây dựng thành Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora hại sầu riêng để các điạ phương phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chủ động áp dụng phòng chống bệnh hiệu quả và an toàn trước diễn biến bất thường của thời tiết.

SOFRI


File Download:
CV Vv Ban hanh Quy trinh KT quan ly benh Phytophthora hai sau rieng

Tin cùng mục Tin tức - Sự kiện