Thông tin khoa học Phòng trừ sâu bệnh hại Xem chi tiết

Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh đốm nâu hại thanh long

fluoxetine and alcohol withdrawal

fluoxetine and alcohol
Ngày 28/6/2016 Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh đốm nâu hại thanh long gửi Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh trồng thanh long. Quy trình này thay thế các Quy trình tạm thời và Sổ tay hướng dẫn phòng trừ bệnh đốm nâu hại thanh long đã ban hành trước ngày 28/6/ 2016.
 
Các vết bệnh phát triển lan rộng ra, liên kết nhau thành từng mảng lớn làm sần sùi bề mặt cành  
   Những đốm nâu làm cho vỏ quả sần sùi, thối khô từng mảng


File Download:
Quy trình ky thuat quan ly benh dom nau (Cuc BVTV)

Tin cùng mục Phòng trừ sâu bệnh hại