Tin tức - Sự kiện Xem chi tiết

Sản xuất cam sành không hạt LĐ6 theo hướng VietGAP

abortion facts

first trimester abortion click here
Ngày 9.6.2016, tại Hà Nội, Hội đồng KH&CN cấp quốc gia đã tổ chức nghiệm thu dự án “Sản xuất thử và phát triển giống cam sành không hạt LĐ6 theo hướng VietGAP tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long” (mã số KC06.DA01/11-15). Đây là dự án thuộc Chương trình nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chủ lực giai đoạn 2011-2015 do Viện Cây ăn quả miền Nam chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện dự án
Sau 4 năm thực hiện, dự án đã đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Cụ thể, dự án đã sản xuất được 97.200 cây giống cam sành LĐ6, cây sinh trưởng khoẻ, không bị sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn xuất vườn; xây dựng thành công 9 ha mô hình sản xuất cam sành không hạt LĐ6 đạt chứng nhận VietGAP tại tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang (năng suất trung bình năm thứ 3 đạt trên 10 tấn/ha). Trên cơ sở kết quả nghiên cứu nhân giống và mô hình trồng sản xuất cam sành LĐ6 theo tiêu chuẩn VietGAP, dự án đã hoàn thiện quy trình nhân giống và quy trình trồng, chăm sóc cây cam sành không hạt LĐ6 theo VietGAP. Ngoài ra, dự án đã tổ chức thành công 7 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cam sành LĐ6 theo tiêu chuẩn VietGAP cho cán bộ khuyến nông, người dân địa phương trong khu vực triển khai dự án. Với những kết quả đạt được, dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá.

 
Sản xuất cây giống cam sành không hạt LĐ6 tại vườn ươm

 
Cam sành không hạt LĐ6 (a) và cam sành có hạt (b)
 

(Nguồn http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn)

 

 

Tin cùng mục Tin tức - Sự kiện