Hỗ trợ SX rải vụ Thông tin chung Xem chi tiết

Đưa 5 loại cây ăn trái Nam bộ vào sản xuất rải vụ

zoloft and weed erowid

zoloft and weed erowid online

imacillin wikipedia

imacillin til baby
Nam bộ hiện có 415.000 ha cây ăn trái, sản lượng khoảng 4,3 triệu tấn/năm (chiếm hơn 53% diện tích, 57% sản lượng so với cả nước). Tuy nhiên, việc cung cấp theo mùa vụ tự nhiên, sản lượng lớn, tập trung vào chính vụ nên mất cân đối cung cầu, giá bán và hiệu quả sản xuất chưa cao.

Thời gian qua một số địa phương, nhà vườn đã áp dụng kỹ thuật ra hoa rải vụ, giúp mang lại thu nhập cao, tuy nhiên tính chất còn nhỏ lẻ. Trước tình hình này Bộ Nông nghiệp và PTNT đã quyết định đưa 5 loại trái cây, gồm: xoài, nhãn, thanh long, sầu riêng, chôm chôm vào sản xuất rải vụ.

Sản xuất rải vụ cây ăn trái vùng Nam bộ là giải pháp có tính khả thi và thực tiễn cao, góp phần nâng cao hiệu quả, thúc đẩy phát triển vùng chuyên canh bền vững. Để thực hiện hiệu quả chiến lược này, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Cục Trồng trọt, Viện Cây ăn quả miền Nam phối hợp xây dựng dự thảo lịch thời vụ cụ thể cho 5 loại trái cây chủ lực nêu trên, dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn về nhu cầu thị trường, ưu tiên biện pháp sinh học nhằm kích thích quá trình ra hoa, đậu trái, phòng trừ sâu bệnh hại và thâm canh phù hợp, hạn chế áp dụng biện pháp hóa học.

(Nguồn Kinh tế nông thôn)

Tin cùng mục Thông tin chung