ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC Xem chi tiết

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÂY ĂN QUẢ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện thoại: 064 3897251
FAX: 064 3897447

Lãnh đạo Trung tâm

     
    ThS. MAI VĂN TRỊ - Giám đốc

      Tel: 064 3897 251

      Email: mv_tri@yahoo.com

     


 

 

 

    
    ThS. ĐÀO THANH NGHỊ - Phó Giám đốc

      Tel: 0643 897 251

      Email: daothanhnghivt@yahoo.com

    

 

 

 

    
    ThS. ĐỖ VĂN THỊNH - Phó Giám đốc

     Tel:

     Email:


 

 

 

Nhân sự: 43

- Phòng nghiệp vụ:

  1. Phòng Tổ chức - Hành chính;
  2. Phòng Tài chính - Kế toán Kế toán,
  3. Phòng Quản lý khoa học và Chuyển giao công nghệ

- Các bộ môn nghiên cứu:

  1. Bộ môn Canh tác
  2. Bộ môn Chọn tạo Giống và CNSH
  3. Bộ môn Nghiên cứu Rau
  4. Bộ môn Bảo vệ thực vật
  5. Bộ môn Hoa và Cây cảnh

- Tổ Sản xuất và Chuyển giao cây giống

- Tổ quản lý vườn thí nghiệm

- Trại sản xuất thực nghiệm

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Nghiên cứu và phát triển KHCN trên cây ăn quả, rau và hoa cây cảnh cho khu vực Đông Nam bộ, nơi có điều kiện sinh thái vùng cao, đồi núi và ven biển.

THÀNH TỰU

-Các dòng vô tính cây ăn quả được tuyển chọn: bưởi Đường lá cam, nhãn xuồng, mít nghệ (cho chế biến và ăn tươi), sầu riêng, chôm chôm, mãng cầu ta, bơ, chuối Chà bột và một số dòng vô tính khác đang đánh giá.

-Biện pháp thâm canh, xen canh cho cây ăn quả trên đất đồi, đất ven biển, cho vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc.

-Giải pháp tưới tiết kiệm nước cho vùng có khó khăn về nước tưới trong mùa khô.

-Biện pháp xử lý ra hoa cho cây mãng cầu ta, Nhãn xuồng, sầu riêng, măng cụt, bưởi ở miền Đông Nam bộ. Biện pháp tạo tán tỉa cành cho cây ăn quả dạng tán thấp tránh gió mạnh và bão

-Biện pháp quản lý tổng hợp cho bệnh chảy nhựa trên cây bưởi, sầu riêng, bơ; phòng trừ sâu bệnh cho cây dứa, mãng cầu ta trên vùng đất cao Đông Nam bộ.

-Công nghệ sản xuất một số quả, rau, hoa cho vùng cao theo hướng an toàn.

CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG KHCN

-Nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ về giống, biện pháp canh tác, bảo vệ cây trồng, thu hoạch và bảo quản thích hợp cho quả, rau và hoa cho vùng cao, vùng sâu, vùng khó khăn.

-Nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ cho mở rộng mùa vụ thu hoạch; giải pháp xen canh; luân canh cho vườn cây bằng những công nghệ thích hợp.

-Giới thiệu và triển khai các nguyên tắc của GAP cho quả và rau theo hướng phát triển trọn gói: Giải pháp quản lý tổng hợp vườn cây, dinh dưỡng và dịch hại nhằm đáp ứng tiêu chuẩn thị trường cho sản phẩm.