Thông tin khoa học Nghiên cứu thị trường Xem chi tiết

Lưu ý khi XK vải thiều sang Trung Quốc

coumadin

coumadin open

mirtazapine dosage

alcohol and mirtazapine read
Cục phó Cục BVTV, ông Hoàng Trung vừa ký công văn số 949/BVTV-KD gửi các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng cho biết: Theo báo cáo nhanh từ Chi cục KDTV Lào Cai, phía Trung Quốc chuẩn bị áp dụng một số qui định KDTV mới đối với quả tươi NK như phải cung cấp thông tin vùng trồng, biện pháp vận chuyển, hàng hóa phải được bao gói, dán nhãn đầy đủ ... Trước mắt, Trung Quốc sẽ áp dụng qui định này với quả vải tươi của Việt Nam ngay trong vụ vải năm nay.

Để việc XK vải thiều sang Trung Quốc không bị động, Cục BVTV yêu cầu các Chi cục KDTV vùng niêm yết ngay các qui định mới của Trung Quốc tại bảng thông báo, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục để các tổ chức, cá nhân tiện theo dõi. Đồng thời thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia XK vải thiều đi Trung Quốc một số yêu cầu về kiểm dịch, kiểm nghiệm hoa quả NK, trong đó có vải thiều nhập từ VN mà Cục Kiểm dịch, kiểm nghiệm Hà Khẩu mới đưa ra gồm:

1. Hoa quả NK phải chịu toàn bộ sự giám sát về kiểm dịch kiểm nghiệm; chủ hàng khi báo kiểm phải cung cấp thông tin tình hình trồng trọt, nơi sản xuất của nước XK và phương thức vận chuyển hàng hoá NK, tình hình tiêu thụ, sử dụng. Cơ quan kiểm dịch kiểm nghiệm sẽ tiến hành giám sát trước và tiếp tục quản lý sau.

2. Giám sát trước: Cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch có thể áp dụng các phương pháp khảo sát vùng trồng về tình hình trồng trọt, sản xuất hoa quả của nước XK; dự kiểm nơi sản xuất, kiểm nghiệm kiểm dịch trước khi bao gói, vận chuyển hoặc kiểm tra ngoài nước .... đảm bảo hoa quả NK phù hợp với yêu cầu kiểm nghiệm kiểm dịch.

3. Hoa quả NK phải có bao gói, trên đó phải ghi rõ tên sản phẩm, địa chỉ, số lượng, trọng lượng, số hồ sơ vườn trồng (kí hiệu), số đăng ký vệ sinh xưởng, cơ sở bao gói, tiêu chí kiểm dịch chính thức, đồng thời đối chiếu có phù hợp yêu cầu kiểm dịch hay không.

4. Hoa quả NK không được dùng thực vật như lá, hoa quả, rơm rạ ... làm vật liệu chèn lót. Cành cuống, quả không được quá 15 cm.

5. Hoa quả NK phải có Giấy Chứng nhận kiểm dịch chính thức của nước (khu vực) XK hoặc giấy tờ chứng minh có liên quan.

6. Để nâng cao tốc độ thông quan, bảo đảm chất lượng, hoa quả NK phải đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm kiểm dịch, cách thức có thể vận chuyển, tiêu thụ.

7. Hoa quả NK qua kiểm dịch kiểm nghiệm khi phát hiện thấy sinh vật hại, hoặc chất độc hại thuộc quy định chính thức của Trung Quốc sẽ căn cứ tình hình hàng hoá tiến hành cách thức xử lý như: trả lại, tiêu huỷ, xử lý trừ dịch hại ... Căn cứ quy định, chi phí xử lý chủ hàng phải chịu.

LM

(Nguồn NNVN, ngày 20/06/2011)

Tin cùng mục Nghiên cứu thị trường