Giống rau hoa quả Xem chi tiết

Giống nhãn lai LĐ19

Thumnail
Giống nhãn lai LĐ19 do nhóm tác giả: ThS. Đào Thị Bé Bảy, KS. Hồ Thị Ngọc Hải, ThS. Phạm Thị Mười, TS. Trần Thị Mỹ Hạnh, TS. Trần Thị Oanh Yến, TS. Nguyễn Văn Hòa ( Viện Cây ăn quả miền Nam) nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm. Giống nhãn lai LĐ19 được Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT công nhận cho sản xuất thử tại các tỉnh phía Nam (Quyết định số 461/QĐ-TT-CCN ngày 31/12/2019).

                                            Giống nhãn lai  LĐ19

Giống nhãn lai  LĐ19 xuất phát từ dòng nhãn lai T-138 thuộc tổ hợp lai giữa Xuồng cơm vàng (XCV) (♀) và Tiêu da bò (TDB) (♂), có sinh trưởng tốt, tốt hơn so với giống nhãn Xuồng cơm vàng và tương đương giống nhãn Tiêu da bò; khối lượng trung bình quả khá lớn (16,33g), thịt quả dày (5,47 -5,63 mm), độ brix cao (23,34 -24,00%), hạt nhỏ (2,32 -2,47 g), tỉ lệ thịt quả cao (56,7 – 57,9%) và tỷ lệ nhiễm chổi rồng thấp (3,57%).

Giống có khả năng sinh trưởng mạnh, khả năng ra hoa và năng suất cao tương đương với giống nhãn TDB, cho quả có thịt dày, hạt nhỏ, độ brix cao, ít nhiễm chổi rồng. Chùm trái đóng trung bình

Thích hợp với vùng canh tác nhãn ở ĐBSCL và miền Đông Nam Bộ.

Phòng KH&HTQT

Tin cùng mục Giống rau hoa quả