Giống rau hoa quả Xem chi tiết

Giống thanh long ruột trắng LĐ-18

Thumnail
Giống thanh long ruột trắng LĐ-18 do nhóm tác giả: TS. Trần Thị Oanh Yến, ThS. Nguyễn Nhật Trường, KS. Huỳnh Văn Chánh, TS. Nguyễn Ngọc Thi, ThS. Trần Thị Thảo Như, TS. Nguyễn Văn Hòa ( Viện Cây ăn quả miền Nam) nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm. Giống thanh long ruột trắng LĐ-18 được Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT công nhận cho sản xuất thử tại các tỉnh phía Nam (Quyết định số 461/QĐ-TT-CCN ngày 31/12/2019).

Giống thanh long ruột trắng LĐ-18

Giống thanh long ruột trắng LĐ-18: có nguồn gốc lai hữu tính giữa thanh long ruột đỏ LĐ1 và thanh long VX, cây sinh trưởng khỏe, có khả năng ra hoa sớm (tháng 2 hàng năm) và kết thúc ra hoa muộn (tháng 9), dễ ra hoa nghịch vụ khi xử lý đèn chống chịu với bệnh đốm nâu trong điều kiện trồng ngoài đồng. Quả có dạng thuôn dài, khối lượng > 500g/quả, vỏ quả dày, vỏ quả có màu đỏ, tai quả màu xanh và cứng, bề mặt vỏ quả bóng. Độ Brix thịt quả cao > 17%, độ chắc thịt quả ≥ 1,0 kg/cm2, tỉ lệ thịt quả > 65%, thịt quả màu trắng, vị ngọt chua nhẹ.

Giống thanh long ruột trắng LĐ-18 đã được Cục Trồng Trọt, Bộ NN&PTNT cấp Bằng Bảo hộ giống cây trồng (QĐ số 343/QĐ-TT-VPBH ngày 21/11/2019,; Số bằng: 143.VN.2019).  

Phòng KH&HTQT

 

Tin cùng mục Giống rau hoa quả