Giống rau hoa quả Xem chi tiết

Giống thanh long ruột trắng LĐ-17

Thumnail
Giống thanh long ruột trắng LĐ-17 do nhóm tác giả: TS. Trần Thị Oanh Yến, ThS. Nguyễn Nhật Trường, KS. Huỳnh Văn Chánh, TS. Nguyễn Ngọc Thi, ThS. Trần Thị Thảo Như, TS. Nguyễn Văn Hòa ( Viện Cây ăn quả miền Nam) nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm. Giống thanh long ruột trắng LĐ-17 được Bộ NN&PTNT công nhận chính thức cho sản xuất tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Quyết định số 5070/QĐ-BNN-TT ngày 31/12/2019).

Giống thanh long ruột trắng LĐ17
Giống thanh long ruột trắng LĐ-17 có nguồn gốc lai hữu tính giữa thanh long ruột đỏ LĐ-1 và thanh long ruột trắng Bình Thuận, cây sinh trưởng khỏe, có khả năng ra hoa sớm (tháng 3 – 4 hàng năm) và kết thúc muộn (tháng 9), dễ ra hoa nghịch vụ khi xử lý đèn chống chịu tốt với bệnh đốm nâu trong điều kiện trồng ngoài đồng. Quả có dạng thuôn dài, khối lượng > 500g/quả, vỏ quả dày, màu đỏ hồng, tai quả màu xanh và cứng, bề mặt vỏ quả bóng. Độ Brix thịt quả cao > 17%, độ chắc thịt quả ≥ 1,0 kg/cm2, tỉ lệ thịt quả > 65%, thịt quả màu trắng, vị ngọt chua.

Giống thanh long ruột trắng LĐ-17 đã được  Cục Trồng Trọt - Bộ NN&PTNT cấp Bằng Bảo hộ giống cây trồng (QĐ số 343/QĐ-TT-VPBH ngày 21/11/2019,; Số bằng: 142.VN.2019).  

Phòng KH&HTQT

Tin cùng mục Giống rau hoa quả