Thông tin khoa học Giống mới Xem chi tiết

GIỚI THIỆU CÁC GIỐNG CÂY ĂN QUẢ MỚI ĐƯỢC VIỆN CÂY ĂN QUẢ MIỀN NAM TẠO RA

prevacid

prevacid loekkenglas.dk

prednisolon 25 mg

prednisolon 25 mg
Tháng 12 năm 2010, Viện Cây ăn quả miền Nam đã đề xuất và được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận ba giống/dòng cây ăn quả mới và Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang công nhận một dòng xoài cát Hòa Lộc và một dòng xoài cát Chu ưu tú. Các giống/dòng này là sản phẩm của đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo giống và xây dựng quy trình sản xuất tiên tiến (GAP) cho một số cây ăn quả chủ lực ở miền Nam (Dứa, bưởi, xoài, thanh long)” do PGS.TS. Nguyễn Minh Châu chủ nhiệm và Bộ môn Chọn tạo giống nghiên cứu chọn tạo thành công. Đây là những giống cây trồng mới được chúng tôi chọn tạo bằng phương pháp lai tạo hữu tính, gây đột biến bằng tia gamma và tuyển chọn các dòng ưu tú của các giống thương phẩm và trồng khảo nghiệm.

I. Các giống/dòng cây ăn quả mới được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận tạm thời và cho phép đưa vào sản xuất

1. Dòng bưởi Đường lá cam ít hạt LĐ4:

Dòng bưởi Đường lá cam ít hạt LĐ4 có nguồn gốc từ chiếu xạ tia gamma trên mầm ngủ của dòng bưởi Đường lá cam thương phẩm (có số lượng hạt/quả trung bình 53,68 hạt), với nguồn chiếu xạ: Co60, liều chiếu xạ 5,0 krad. Kết quả đánh giá và khảo nghiệm (từ năm 2002-2010), chúng tôi đã tạo được một dòng bưởi Đường lá cam ít hạt LĐ4.

Dòng bưởi Đường lá cam ít hạt LĐ4 có các đặc tính nổi trội: cây sinh trưởng mạnh; hoa có tỉ lệ hạt phấn bất dục cao (>70 %); quả có trọng lượng trung bình 800g, con tép màu vàng nhạt, bó chặt, khá ráo, số hạt/quả trung bình là 5,43 hạt/quả, độ Brix nước quả trung bình đạt 10,10%, pH là 3,63; vị ngon, ngọt; năng suất trung bình 30-35kg/cây/năm, cây 5 năm tuổi.

Dòng bưởi Đường lá cam ít hạt LĐ4 đã được Hội đồng công nhận giống của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận tạm thời và cho phép sản xuất tại miền Đông Nam bộ.

2. Giống thanh long ruột tím hồng LĐ5:

Giống thanh long ruột tím hồng LĐ5 có nguồn gốc từ lai hữu tính giữa giống thanh long ruột đỏ Long Định 1 (làm mẹ) và giống thanh long ruột trắng Chợ Gạo (làm bố). Quá trình tạo ra giống này bắt đầu từ sự chọn lọc qua đánh giá nhanh chất lượng quả 231 cá thể lai, sau đó tiến hành khảo nghiệm các dòng lai có triển vọng về năng suất và chất lượng quả tại Tiền Giang, Long An và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Giống thanh long ruột tím hồng LĐ5 có cây sinh trưởng khá mạnh, cành khá to, khoẻ, khả năng đâm cành trung bình. Cây cho hoa đầu tiên 8-9 tháng sau khi trồng, có khả năng ra hoa mạnh và gần như quanh năm, ít chịu ảnh hưởng bởi quang kỳ. Hoa thụ phấn tự nhiên để tạo quả. Thời gian từ nở hoa đến thu hoạch quả từ 28-30 ngày. Quả có trọng lượng trung bình 313,3-379,3g/quả, dạng hình trứng đến trứng thuôn, vỏ quả khi chín có màu đỏ khá đậm và bóng, vỏ dày: 2,08-2,50mm và chưa thấy nứt quả khi quá chín; tai quả xanh, khá cứng; thịt quả chắc (0,71-1,15kg/cm2) và tỷ lệ ăn được cao (70,12-80,59%). Thịt quả màu tím hồng (không đậm màu) và khá ổn định trong 24 giờ, nước quả trung bình, vị ngọt chua thanh (độ Brix: 15,87-18,11%; pH: 5,03, hàm lượng vitamin C: 17,61-18,67mg/100ml dịch quả; acid tổng số: 15,87-18,11g/100ml dịch quả). Năng suất khá cao, chính vụ (tháng 4-9dl) đạt trung bình 10,34kg/trụ/vụ (cây 16 tháng tuổi); vụ nghịch (tháng 10-01dl) đạt trung bình 2,73kg/trụ/vụ (cây 18 tháng tuổi).

3. Dòng cam Sành không hạt LĐ6:

Dòng cam Sành không hạt có nguồn gốc từ xử lý chiếu xạ trên mầm ngủ của dòng cam Sành thương phẩm (CS8) có 10-23 hạt/quả.

Mầm ngủ của dòng cam Sành thương phẩm được chiếu xạ tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguồn chiếu xạ: Co60, liều chiếu xạ 5,0 krad. Kết quả đánh giá và khảo nghiệm từ năm 2002-2010, chúng tôi đã tạo và chọn lọc được một dòng cam Sành không hạt có các đặc tính nổi trội: có tỉ lệ hạt phấn bất dục cao (70%), số hạt/quả thấp <2 hạt/quả ổn định trong tất cả các quả ở tất cả các cây (khảo sát từ năm 2002-2010), thịt quả màu vàng cam, sáng đẹp, vỏ quả ít sần và bóng hơn so với cam Sành thương phẩm, trọng lượng quả trung bình 237g, nước quả nhiều (>40%), vị ngọt chua, mùi thơm đặc trưng giống như cam Sành thương phẩm; năng suất khá cao (20-25kg/cây/năm, cây 3 năm tuổi).

Dòng cam Sành này đã được Hội đồng công nhận giống của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận dòng cam Sành LĐ6 không hạt và cho phép sản xuất.

II. Các dòng xoài cát Hòa Lộc và xoài cát Chu được Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang cấp chứng nhận cây đầu dòng năm 2010

Giống xoài cát Hòa Lộc và xoài cát Chu được trồng phổ biến tại Cái Bè – Tiền Giang và Cao Lãnh – Đồng Tháp, từ 80 dòng xoài cát Hòa Lộc và 70 dòng xoài cát Chu thu thập được, được nhân và trồng phục tráng giống tại Trại thực nghiệm của Viện từ năm 2002-2010.

Kết quả đánh giá cây tại vườn nơi cây đang sống và cây trồng phục tráng tại Trại thực nghiệm của Viện, chúng tôi đã chọn lọc và được Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang công nhận một cây đầu dòng xoài cát Hòa Lộc HL27 và một cây đầu dòng xòai cát Chu C37 có nhiều đặc tính nổi trội hơn so với các dòng khác

1. Dòng xoài cát Hòa Lộc HL27: Cây có nguồn gốc cây trồng hạt, 35 tuổi tại Cái Bè – Tiền Giang. Cây sinh trưởng mạnh, năng suất rất cao (330 kg/cây/năm), quả to (563,6 g), vị ngọt (brix 23,2%), thịt quả chắc (1,34 kg/cm2), vỏ dầy (1,40 mm), tỷ lệ ăn được cao (82,7 %).

2. Dòng xoài cát Chu C37: Cây có nguồn gốc từ cây trồng hạt, tại Cái Bè-Tiền Giang, cây 36 năm tuổi, cây sinh trưởng tốt, năng suất cao (400 kg/cây/năm), quả to (363,0g), vị ngọt (20,6 %), thịt quả chắc (1,38 kg/cm2), vỏ quả dầy (1,28 mm), thịt quả nhiều (79,5 %).

PGS.TS Nguyễn Minh Châu

Tin cùng mục Giống mới