Thông tin khoa học Phòng trừ sâu bệnh hại Xem chi tiết

Ban hành Quy trình phòng, chống sâu keo mùa thu

Ngày 17/4/2019 Cục Bảo vệ thực vật đã có văn bản số 937/BVTV-TV báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xác nhận chính thức sâu keo mùa thu (tên tiếng Anh là Fall Armyworm, tên khoa học là Spodoptera frugiperd) xâm nhập vào Việt Nam và đã gây hại tại nhiều địa phương trên cả nước.

Nay, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu để các địa phương phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng phòng chống sâu keo mùa thu hiệu quả và an toàn.


File Download:
Quy trinh phong,chong sau keo mua thu

Tin cùng mục Phòng trừ sâu bệnh hại