Thông tin khoa học Giống mới Xem chi tiết

NĂM GIỐNG CÂY ĂN QUẢ MỚI ĐƯỢC LAI TẠO THÀNH CÔNG

low dose naltrexone buy

naltrexone buy online mablogs.azurewebsites.net
Năm giống Cây ăn quả mới được tạo ra bằng phương pháp lai hữu tính, chiếu xạ tia gamma và tuyển chọn các dòng ưu tú của các giống thương phẩm

Tháng 12 năm 2010, Viện Cây ăn quả miền Nam đã đề xuất và được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận ba giống/dòng cây ăn quả mới và Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang công nhận một dòng xoài cát Hòa Lộc và một dòng xoài cát Chu ưu tú. Các giống/dòng này là sản phẩm của đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo giống và xây dựng quy trình sản xuất tiên tiến (GAP) cho một số cây ăn quả chủ lực ở miền Nam (Dứa, bưởi, xoài, thanh long)” do PGS.TS. Nguyễn Minh Châu chủ nhiệm và Bộ môn Chọn tạo giống nghiên cứu chọn tạo thành công.

I Các giống/dòng cây ăn quả mới từ lai tạo được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận tạm thời và cho phép đưa vào sản xuất

1/. Giống bưởi Đường lá cam ít hạt LĐ4:

Giống bưởi Đường lá cam ít hạt LĐ4 có nguồn gốc từ chiếu xạ tia gamma trên mầm ngủ của dòng bưởi Đường lá cam thương phẩm (có số lượng hạt/quả trung bình 53,68 hạt), với nguồn chiếu xạ: Co60, liều chiếu xạ 5,0 krad. Kết quả đánh giá và khảo nghiệm (từ năm 2002-2010), chúng tôi đã tạo được một giống bưởi Đường lá cam ít hạt LĐ4.

Giống bưởi Đường lá cam ít hạt LĐ4 có các đặc tính nổi trội: cây sinh trưởng mạnh; hoa có tỉ lệ hạt phấn bất dục cao (>70 %); quả có trọng lượng trung bình 800g, con tép màu vàng nhạt, bó chặt, khá ráo, số hạt/quả trung bình là 5,43 hạt/quả so với 53,68 hạt của giống bưởi Đường lá cam thương phẩm, độ Brix nước quả trung bình đạt 10,10%, pH là 3,63; vị ngon, ngọt; năng suất trung bình 30-35kg/cây/năm, cây 5 năm tuổi.

Giống bưởi Đường lá cam ít hạt LĐ4 đã được Hội đồng công nhận giống của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận tạm thời và cho phép sản xuất tại miền Đông Nam bộ.

2. Giống thanh long Ruột tím hồng LĐ5:

Giống thanh long Ruột tím hồng LĐ5 có nguồn gốc từ lai hữu tính giữa giống thanh long Ruột đỏ Long Định 1 và giống thanh long Ruột trắng Chợ Gạo. Quá trình tạo ra giống này bắt đầu từ sự chọn lọc qua đánh giá nhanh chất lượng quả 231 cá thể lai, sau đó tiến hành khảo nghiệm các dòng lai có triển vọng về năng suất và chất lượng quả tại Tiền Giang, Long An và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Giống thanh long Ruột tím hồng LĐ5 có cây sinh trưởng khá mạnh, cành khá to, khoẻ, khả năng đâm cành trung bình. Cây cho hoa đầu tiên 8-9 tháng sau khi trồng, cây có khả năng ra hoa mạnh và gần như quanh năm, ít chịu ảnh hưởng bởi quang kỳ. Hoa thụ phấn tự nhiên để tạo quả. Thời gian từ nở hoa đến thu hoạch quả từ 28-30 ngày. Quả có trọng lượng trung bình 313,3-379,3g/quả, vào mùa nghịch (tháng 11-01dl) trọng lượng quả có thể đạt đến 500g/quả. Dạng quả hình trứng đến trứng thuôn (tỉ lệ giữa dài quả/đường kính quả: 1,5-1,9), vỏ quả khi chín có màu đỏ khá đậm và bóng, vỏ dày trung bình: 2,08-2,50mm và chưa thấy nứt quả khi quá chín; tai quả xanh, khá cứng; thịt quả chắc (0,71-1,15kg/cm2) và tỷ lệ ăn được cao (70,12-80,59%). Thịt quả màu tím hồng (không đậm màu) và khá ổn định trong 24 giờ, nước quả trung bình và có màu tím hồng, khá chắc thịt: 0,71-1,15kg/cm2, vị ngọt chua thanh (độ Brix: 15,87-18,11%; pH: 5,03, hàm lượng vitamin C: 17,61-18,67mg/100ml dịch quả; acid tổng số: 15,87-18,11g/100ml dịch quả). Năng suất khá cao, trong vụ chính (tháng 4-9dl) đạt trung bình 10,34kg/trụ/vụ (cây 16 tháng tuổi) tại ba tỉnh Tiền Giang, Long An và Bà Rịa-Vũng Tàu; vụ nghịch (tháng 10-01dl) đạt trung bình 2,73kg/trụ/vụ (cây 18 tháng tuổi) tại hai tỉnh Tiền Giang và Long An.

Giống thanh long Ruột tím hồng LĐ5 đã được Hội đồng công nhận giống của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận tạm thời và cho phép sản xuất tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ.

3. Giống cam Sành không hạt LĐ6:

Giống cam Sành không hạt có nguồn gốc từ chiếu xạ trên mầm ngủ của dòng cam Sành thương phẩm (CS8) có 10-23 hạt/quả.

Mầm ngủ của dòng cam Sành thương phẩm được chiếu xạ tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguồn chiếu xạ: Co60, liều chiếu xạ 5,0 krad. Kết quả đánh giá và khảo nghiệm từ năm 2002-2010, chúng tôi đã tạo và chọn lọc được một giống cam Sành không hạt có các đặc tính nổi trội: có tỉ lệ hạt phấn bất dục cao (70%), số hạt/quả thấp <2 hạt/quả, ổn định trong tất cả các quả ở tất cả các cây (khảo sát từ năm 2002-2010), thịt quả màu vàng cam, sáng đẹp, vỏ quả ít sần và bóng hơn so với cam Sành thương phẩm, trọng lượng quả trung bình 230-240g, nước quả nhiều (>40%), vị ngọt chua, mùi thơm đặc trưng giống như cam Sành thương phẩm; năng suất khá cao (20-25kg/cây/năm, cây 3 năm tuổi).

Giống cam Sành này đã được Hội đồng công nhận giống của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống cam Sành LĐ6 không hạt và cho phép sản xuất tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ.

II. Các dòng xoài cát Hòa Lộc và xoài cát Chu được tuyển chọn từ phục tráng giống và được Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang cấp chứng nhận cây đầu dòng năm 2010 

Giống xoài cát Hòa Lộc và xoài cát Chu được trồng phổ biến tại Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ, chúng tôi tuyển chọn được 80 dòng xoài cát Hòa Lộc và 70 dòng xoài cát Chu, được trồng phục tráng giống tại Trại thực nghiệm của Viện từ năm 2002-2010.

Kết quả đánh giá cây tại vườn nơi cây đang sống và cây trồng phục tráng tại Trại thực nghiệm của Viện, chúng tôi đã chọn lọc và được Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang công nhận một cây đầu dòng xoài cát Hòa Lộc HL27 và một cây đầu dòng xòai cát Chu C37 có nhiều đặc tính nổi trội hơn so với các dòng khác

1/. Dòng xoài cát Hòa Lộc HL27: Cây có nguồn gốc cây trồng hạt, 35 tuổi tại Cái Bè – Tiền Giang. Cây sinh trưởng mạnh, năng suất rất cao (330 kg/cây/năm), quả to (563,6 g), vị ngọt (brix 23,2%), thịt quả chắc (1,34 kg/cm2), vỏ dầy (1,40 mm), tỷ lệ ăn được cao (82,7%). So với dòng xoài cát Hòa Lộc đầu dòng trước đây (CT1), dòng xoài cát Hòa Lộc mới HL27 có  có vỏ dày hơn (1,40mm so với 1,12mm).

2/. Dòng xoài cát Chu C37: Cây có nguồn gốc từ cây trồng hạt, tại Cái Bè-Tiền Giang, cây 36 năm tuổi, cây sinh trưởng tốt, năng suất cao (400 kg/cây/năm), quả to (363,0g), vị ngọt (20,6 %), thịt quả chắc (1,38 kg/cm2), vỏ quả dầy (1,28 mm), thịt quả nhiều (79,5 %). Dòng xoài cát Chu C37 có các đặc tính nổi trội hơn so với dòng xoài cát Chu CD2: Quả to hơn (trọng lượng quả của C37 là 486g so với 436g của dòng CD2), vỏ quả dày (1,28mm  so với 1,16mm của dòng CD2)

PGS. TS. Nguyễn Minh Châu

Viện Cây ăn quả miền Nam

 

Tin cùng mục Giống mới