Slideshow Image 1Slideshow Image 2Slideshow Image 3Slideshow Image 4Slideshow Image 5Slideshow Image 6Slideshow Image 7Slideshow Image 8Slideshow Image 9Slideshow Image 10Slideshow Image 11
Giống rau hoa quả Cây ăn quả

Giống bưởi Đường lá cam ít hạt LĐ4

Thumnail
Giống bưởi Đường lá cam ít hạt LĐ4 được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận năm 2010. ... chi tiết

Dứa Cayenne Long Định 2

Thumnail
Dứa Cayenne Long Định 2 được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức năm 2006. ... chi tiết

Giống thanh long ruột đỏ Long Định 1 (LĐ1)

Thumnail
Thanh long ruột đỏ Long Định 1 là giống lai hữu tính, có nguồn gốc từ lai giữa giống thanh long ruột trắng Bình Thuận (làm mẹ) và giống thanh long ruột đỏ Colombia (làm bố). Quá trình tạo ra giống này bắt đầu từ sự chọn lọc qua đánh giá nhanh chất lượng quả 188 cá thể lai, sau đó tiến hành khảo nghiệm so sánh với bố mẹ và các cá thể lai tuyển chọn khác về năng suất và chất lượng quả, đồng thời với trồng thử nghiệm rộng tại Tiền Giang, Long An và Bình Thuận. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cho phép đưa vào sản xuất giống này tại các tỉnh phía Nam từ tháng 11 năm 2005.... chi tiết

Giống cam Mật không hạt

Thumnail
Bằng phương pháp tuyển chọn từ cây trồng hạt, Viện Cây ăn quả miền Nam đã tuyển chọn được một giống cam Mật có đặc tính không hạt của quả rất ổn định với tên gọi Cam Mật không hạt. ... chi tiết

Cây đầu dòng măng cụt mã số: BDMC2, BTMC3, BTMC4, BTMC6

Thumnail
Bốn cây đầu dòng măng cụt này đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận tạm thời vào 08/2002. ... chi tiết

Quýt Hồng - QT12

Thumnail
Quýt hồng (Citrus reticulata Blanco.), được trồng rất lâu đời tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp và được trồng khá phổ biến tại các tỉnh: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre…. ... chi tiết

Bưởi Năm roi - BNR 25

Thumnail
Cá thể BNR 25 giống này (Mỹ Hòa - Bình Minh - Vĩnh Long) đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là cây đầu dòng và cho phép sản xuất tại các tỉnh phía Nam vào năm 1997.... chi tiết

Chôm chôm Java - CĐN9J

Thumnail
Giống chôm chôm Java (Nephelium lappacum L.) là một trong những giống chôm chôm được trồng rất phổ biến ở các tỉnh phía Nam.... chi tiết
http://sofri.org.vn/Default.aspx?l=&pg=1&cat=15&catdetail=53