Slideshow Image 1Slideshow Image 2Slideshow Image 3Slideshow Image 4Slideshow Image 5Slideshow Image 6Slideshow Image 7Slideshow Image 8Slideshow Image 9Slideshow Image 10Slideshow Image 11
Hỗ trợ SX rải vụ Văn bản nhà nước

Danh sách phân bón vô cơ đã công bố hợp quy và danh sách các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ được cập nhật đến ngày 07/3/2016

Thực hiện quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công thương về quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón. ... chi tiết

Danh sách cơ sở được cấp Giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác

jak koupit cialis

cialis 20mg vs 10mg read
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT Cục Trồng trọt có trách nhiệm tổng hợp và công bố danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác. ... chi tiết

Thông tin Bảo hộ giống cây trồng Việt Nam

Năm 2004, hệ thống bảo hộ giống cây trồng (BHGCT) Việt Nam thực sự hoạt động. Năm 2006, Việt Nam trở thành Thành viên chính thức của Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (Công ước UPOV). Từ đó, các văn bản pháp luật về BHGCT đã được quy định nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà tạo giống.... chi tiết

Quyết định số 2819/QĐ-BNN-TCCB ngày 28 tháng 11 măm 2013 của Bộ NN&PTNT

Thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất rải vụ thu hoạch cây ăn quả chủ lực trồng tập trung vùng Nam bộ... chi tiết

Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 ... chi tiết

Thông tư số 18/2012-TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 04 năm 2012 của Bộ NN&PTNT

antidepressants and alcohol consumption

antidepressants and alcohol
Thông tư Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm ... chi tiết

Thông báo số 2295/TB-BNN-VP ngày 15 tháng 05 năm 2013 của Bộ NN&PTNT

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Bàn về thúc đẩy phát triển thị trường xuất khẩu rau, hoa, quả ... chi tiết

Thông báo số 5275/TB-BNN-VP ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ NN&PTNT

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers
Thông báo Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại Hội nghị sản xuất rải vụ một số loại cây ăn trái chủ lực ở Nam bộ ... chi tiết

Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ NN&PTNT

ldn online

naltrexone liver damage inetapakistan.azurewebsites.net
Thông tư Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ... chi tiết

Quyết định Số: 01/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

generic cialis online

when will generic cialis be available
Quyết định về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ... chi tiết
http://sofri.org.vn/Default.aspx?l=&pg=1&cat=15&catdetail=53