Slideshow Image 1Slideshow Image 2Slideshow Image 3Slideshow Image 4Slideshow Image 5Slideshow Image 6Slideshow Image 7Slideshow Image 8Slideshow Image 9Slideshow Image 10Slideshow Image 11
Ứng dụng CNTT Ứng dụng quản lý

Kinh nghiệm chuyển sang nguồn mở

antabuse

antabuse

naltrexone implant

naltrexone
Chỉ thị số 07/2008/CT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành yêu cầu các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin (CNTT) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Thông tin - Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai cài đặt và tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng các phần mềm nguồn mở, gồm 4 phần: OOo, trình duyệt FF, phần mềm thư điện tử Mozilla Thunderbird và bộ gõ tiếng Việt Unikey. ... chi tiết

Rộ phong trào tự làm ICT Index

Thumnail

kefloridina forte cephalexin

kefloridina forte 500 mg
Một số bộ ngành, địa phương bắt đầu tự làm báo cáo hiện trạng CNTT theo mô hình Chỉ số sẵn sàng CNTT-TT Việt Nam (Việt Nam ICT Index) với hy vọng nhận diện được điểm mạnh và yếu của mình.... chi tiết
http://sofri.org.vn/Default.aspx?l=&pg=1&cat=15&catdetail=53
Diyarbakır Promosyon