Giới thiệu
  VIỆN CÂY ĂN QUẢ MIỀN NAM

  Địa ch: Long Định - Châu Thành - Tiền Giang
 
Điện thoại : 02733 893 129;      Fax: 02733 893 122
  Hộp thư: 203, M Tho - Tiền Giang

  E-mail: sofri.vaas@mard.gov.vn
  website:http://www.sofri.org.vn

 

LỊCH SỬ THÀNH LẬP
Viện Cây ăn quả miền Nam được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 116/QĐ- TTg, ngày 26/3/1994 (tiền thân là Trung tâm cây ăn quả Long Định) và được chuyển thành Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam theo Quyết định số 1056/1997/QĐ-TTg, ngày 09/12/1997. Ngày 1/1/2010, Viện Cây ăn quả miền Nam trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) theo Quyết định số 3530/QĐ-BNN-TCCB ký ngày 10/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trụ sở chính của Viện đóng tại xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, trên quốc lộ 1A, cách thành phố Hồ Chí Minh 75 km về phía Tây, với diện tích là 67 ha. Viện có 2 Trung tâm trực thuộc là Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả Đông Nam bộ đóng tại địa bàn huyện Tân Thành, tnh Bà Rịa-Vũng Tàu với tổng diện tích là 436 ha, và Trung tâm Chuyển giao Tiến bKỹ thuật đóng tại Viện.

NHÂN SỰ:

Viện có 164 cán bộ nghiên cứu viên, trong đó có 13 Tiến sĩ, 35 Thạc sĩ, 60 Đại học, còn lại là Cao đẳng và Trung học.

NHIỆM VỤ:

- Chọn lọc, lai tạo và nhân giống cây ăn quả, rau, hoa, cây cảnh…(từ nguồn trong nước và nhập nội) để cung cấp những giống cây có phẩm chất tốt, năng xuất cao, phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu…;

Nghiên cứu sinh lý, thích nghi biến đổi khí hậu và môi trường, bảo vệ thực vật, công nghệ sau thu họach …nhằm xây dựng các biện pháp kỹ thuật canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến, bao bì… phục vụ nhu cầu phát triển của ngành;

- Tham gia điều tra, quy hoạch về phát triển cây ăn quả, rau, hoa, cây cảnh… xây dựng hoặc tham gia xây dựng các mô hình và thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển các vùng tập trung, chuyên canh, có tỷ xuất hàng hóa lớn;

-Tham gia nghiên cứu thị trường, các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh và đề xuất các chính sách phục vụ cho phát triển cây ăn quả, rau, hoa, cây cảnh một cách toàn diện;

-Chuyển giao các quy trình tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất từ khâu: Chọn tạo giống, nhân giống, kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật, thu hái, bảo quản đến chế biến sản phẩm, các chế phẩm, dụng cụ phục vụ cho nhu cầu phát triển nghề vườn, phát triển nông thôn,…. Cung cấp thông tin thị trường, khoa học công nghệ về chuyên ngành; 

-Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật, nông dân về chuyên ngành…; tư vấn xây dựng và chứng nhận các mô hình VietGAP, GlobalGAP; giám định dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng, vi sinh vật và giám định chất lượng nông sản;

-Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ của Viện;

-Sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; hợp đồng liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

 
     
      VIỆN TRƯỞNG: GS.TS. NGUYỄN HỒNG SƠN     

        Email: sonnh.vaas@mard.gov.vn

        

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG: TS. NGUYỄN  VĂN HÒA

 Email: hoavn2003@gmail.com

 

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG: TS. VÕ HỮU THOẠI

 Email:  vohuuthoai1965@yahoo.com

 

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG: ThS. MAI VĂN TRỊ

 Email:mv_tri@yahoo.com

 

 

 

 

      PHÓ VIỆN TRƯỞNG: TS. TRẦN THỊ OANH YẾN

      Email: tranthioanhyen@gmail.com

 

 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

- VĂN PHÒNG VIỆN

- PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC T 

- BỘ MÔN CHỌN TẠO GIỐNG CÂY ĂN QUẢ
 
- BỘ MÔN NÔNG HỌC
 
- BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT
 
- BỘ MÔN RAU HOA VÀ CÂY CẢNH
 
- BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC, SINH LÝ SINH HOÁ VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
 
- TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÂY ĂN QUẢ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
 
- TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT 
 
- BỆNH VIỆN CÂY ĂN QUĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG